CORREOS PARA CONTACTAR CO PROFESORADO E RESOLVER DÚBIDAS SOBRE AS TAREFAS SEMANAIS

(Para outros temas dispoñen do correo do Centro. Recordar que están paralizados os procesos administrativos)

HORARIO DE ATENCIÓN DE 10:00 A 14:00 HORAS

Educación infantil ( todos os cursos )

infantil@ceipmenendezpelayo.es    

Primeiro de primaria grupo A

primeiroA@ceipmenendezpelayo.es

Primeiro de primaria grupo B

primeiroB@ceipmenendezpelayo.es

Segundo de primaria grupo A

segundoA@ceipmenendezpelayo.es

Segundo de primaria grupo B

segundoB@ceipmenendezpelayo.es

Terceiro de primaria grupo A

terceiroA@ceipmenendezpelayo.es

Terceiro de primaria grupo B

terceiroB@ceipmenendezpelayo.es

Cuarto de primaria grupo A

 cuartoA@ceipmenendezpelayo.es

Cuarto de primaria grupo B

cuartoB@ceipmenendezpelayo.es

Quinto e sexto de primaria grupos A e B

quintoesexto@ceipmenendezpelayo.es

 

 

 

 

TABOEIRO