Dª Elena López Rey

 

 

Ola!

Eu son a secretaria.

O meu traballo consiste en formalizar a matricula dos alumnos e alumnas, levantar acta das reunións, expedir as certificacións que me solicitan, facer o inventario do material, custodiar os arquivos do centro e outras cuantas cousas mais.

Gracias á informática o meu traballo é máis levadeiro, eso si ... ¡Cando non falla!, pero bueno, isto no ocorre moitas veces.

Gustaríame recordarlles ós pais/nais ou titores/titoras do noso alumnado a importancia de que nos proporcionen a documentación solicitada dos seus fillos e fillas para que os nosos arquivos esten actualizados, asimesmo, se houbera outra información a maiores que consideren importante compre que no-la den a coñecer para que nós actuemos en consecuencia.