barraceipmenen


 

 

 

 

ACCESO Ó CENTRO

Segundo a Orde da Consellería de Educación de 22 de xullo de 1997 (D.O.G. de 2/9/97) “ Non se poderá acceder ós espacios didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas de clase, sen a debida autorización” .