barraceipmenen


 

 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO DOS CARGOS DIRECTIVOS 2017-2018

Horas
Lúns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
De 9 a 9.55

 

XEF. ESTUD.
DIRECCIÓN

 

DIRECCIÓN

 
DIRECCIÓN
SECRETARÍA
XEF. ESTUD.

 

SECRETARÍA
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
XEF. ESTUD
SECRETARÍA

De 9,55 a10, 50

 

DIRECCIÓN

 

 

SECRETARÍA

 

De 10,50 a 11,45

 

XEF. ESTUD.

 

DIRECCIÓN

 

 

XEF. ESTUD.

 

De 12,10 a 13,05

DIRECCIÓN
SECRETARÍA

 

SECRETARÍA
XEF. ESTUD.

 

 

 

De 13,05. a 14

DIRECCIÓN

 

 

SECRETARÍA
XEF. ESTUD.

 

 

 

Por favor, respecten este horario , non esqueza que o Equipo Directivo está formado por profesores con alumnos ó seu cargo e non hai máis persoal administrativo.