barraceipmenen


 

 

 

 

HORARIO:

 • Durante todo o curso o horario de clases será de 9 a 14 horas.
  As clases e períodos de lecer distribúense do seguinte xeito:

 • Educación Infantil:
  Como é lóxico, este alumnado terá certa flexibilidade na distribución de actividades.

 • Educación Infantil e Primaria:
  1ª Clase: de 9 a 9,55 horas
  2ª Clase: de 9,55 a 10,50 horas
  3ª Clase: de 10,50 a 11,45 horas

  Recreo: de 11,45 a 12,10 horas
  4ª Clase: de 12,10 a 13,05 horas
  5ª Clase: de 13,05 a 14 horas.