CURSO 2023 - 2024

EQUIPO DE CICLO: Coordinadores:


E. Infantil: Dª Mª Pilar Brenlla Sánchez .

1º ciclo  Primaria: María Inmaculada Ferreira Palmeiro
2º ciclo Primaria: Amparo María Grande Bello

3º ciclo Primaria: María Cristina Misiego Trabado

 

DEPARTAMENTOS:Coordinadores:


Normalización Lingüísca:Paula Sancosmed Maciñeiras
Comisión Pedagóxica:Presidente:D. Manuel Núñez López

De Actividades Extraescolares e Complementarias: Dª. Ana Fernández Santiso


Xefe do Departamento de Orientación:Dª Lourdes Yañez García

DINAMIZACIÓNS: Dinamizadores:
Plan Lector e Plan Mellora da Biblioteca:Dª Lorena Abelleira
Dinamizador das TIC :Pedro Neira Martín

Proxecto Abalar:Dª Idalia Silva
Prox. Lingüistico do Galego:Dª Paula Sancosmed Maciñeiras
Dinamización da Convivencia:D Lourdes Yañez García

Formación profesorado :D, Manuel Núñez López

Seccións Bilíngües: DªNelly López Cillero