DATAS DE ENTREVISTAS CO PROFESORADO:

Tódolos martes de 4 a 5 da tarde, os pais/nais ou titores/as legais poderán entrevistarse cos profesores/as - titores/as ou con calquera outro/a profesor/a para obter información sobre a evolución dos seus/súas fillos/as ou por calquera outra circunstancia, debendo comunicarllo coa debida antelación
¿A quen dirixirse?
- En primeiro lugar ó titor/a, que é quen mellor coñece o seu fillo/a e, polo tanto, quen mellor lle pode informar e axudar.
-Non obstante, se desexa falar cun profesor/a determinado, o titor/a encargarase de avisalo/a e concerta-la cita.

REUNIÓNS CONXUNTAS:
As reunións conxuntas dos pais co profesor titor terán lugar:

O 17 de outubro do 2023 e o 5 de marzo do 2024 para os alumnos de primaria.

O 24 de outubro do 2023 e o 12 de marzo do 2024 para os alumnos de infantil.