DATAS DE ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS PARA O CURSO ESCOLAR 2023-2024:

-1ª Avaliación:  21 de decembro.


-2ª Avaliación: 22 de marzo.


-3ª Avaliación: 25 de xuño

 

.