ENQUISA

GRAZAS POR COLABORAR COA NOSA BIBLIOTECA.

AS TÚAS OPINIÓNS SERÁN TIDAS EN CONTA

Non é necesario que contestes a tódalas preguntas. Ainda que che agradeceremos que o fagas á maioría.

Non olvides pulsar o botón "ENVIAR"

Datos personais:¿Eres alumna ou alumno do colexio?: SI NON

Idade:

Escribe o lugar donde vives:


Localidade

Provincia

País

Como usuario de una biblioteca:Os libros que lees, proceden de:

Son da miña propiedade

Da biblioteca do colexio

Da biblioteca pública

prestamos

outras posibilidades

No caso de que utilices algunha Biblioteca. ¿Con qué frecuencia cambias libros?

¿Utilizas outros servicios da Biblioteca, ademais do prestamo de libros?:

SI
¿Cales?

NON


¿Qué actividades che gustaría que organizase a túa Biblioteca?

¿Qué opinas do seu funcionamento?

Respecto as tuas lecturas:


¿Qué tipo de libros prefires?


HUMOR

AVENTURA

TERROR

INTRIGA

COLECCIÓNS CO MESMO PROTAGONISTA

TEMAS DA NATUREZA

OUTROS TEMAS

¿Cuál é o último libro que liches?

TÍTULO:

AUTOR/A:

¿Podes contarnos o argumento?

¿E a túa opinión?

 

GRAZAS POLO TEU TEMPO