HORARIO UTILIZACIÓN DA BIBLIOTECA

Horas Lúns Martes Mércores Xoves Venres
De 9 a 9,55
De 9,55 a 10,50
De 10,50 a 11,45
De 11,45 a 12,10 Prestamo de libros, lectura e consulta Prestamo de libros, lectura e consulta Prestamo de libros, lectura e consulta Prestamo de libros, lectura e consulta Prestamo de libros, lectura e consulta
De 12,10 a 13,05          
De 13,05 a 14
De 16 a 17 Lectura e consulta Lectura e consulta Lectura e consulta Lectura e consulta